2008. Projekt koncepcyjny zagospodarowania Cypla Czerniakowskiego opracowany dla Związku Harcerstwa Polskiego. Założenie obejmowało zespół budynków hotelowych w głębi działki oraz zabudowania stanicy wodnej zlokalizowanej nad brzegiem rzeki. Program stanicy obejmował ciąg pokoi hotelowych, sale konferencyjne wraz z salą projekcyjną, stołówkę, zaplecze administracyjne i techniczne oraz pawilony do przechowywania sprzętu wodnego nad brzegiem rzeki.

+++++++