Szkic koncepcyjny zagospodarowania ogródka przed restauracją Aldo na placu Inwalidów w Warszawie